2008. augusztus 7., csütörtök

Petíció szövege - Levél Hagyó Miklósnak

Hagyó Miklós

Főpolgármester-helyettes Úr részére


Tárgy: BKV 28-as, 156-os és 158-as buszjárat útvonal módosítása
Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr!


Alulírottak, Budapest XII. ker. Szarvas Gábor út, Zalai út és környékének lakói képviseletében az alábbi sürgős ügyben fordulunk Önhöz.


A BKV jelenlegi járatai az évtizedekkel korábban meglévő utazási igényekhez igazodva kerültek jól-rosszul kialakításra. Ahogyan az évek során az utazási szokások és igények megváltoztak, a BKV járatainak most tervezett átalakítása – értelmezésünkben – ezen megváltozott igényekhez való költséghatékony igazodást kívánja szolgálni. Ezen cél elérése véleményünk szerint azonban a közszolgáltatást igénybe vevők és a közszolgáltatás kellemetlen hatásait (füst, zaj, stb.) elviselők, azaz mindannyiunk közös érdeke mentén kell megvalósuljon.


A Főpolgármesteri Hivatal és a BKV nemrég bejelentett új paraméterkönyve alapján meghosszabbítani kívánják a jelenlegi 156-os autóbusz útvonalát és megszüntetnék a 158-as autóbuszt. Az új 156-os busz a Moszkva térről a jelenlegi 156-os busz útvonalán érné el a Dániel teret (a busz jelenlegi végállomását) és innen a Szarvas Gábor úton folytatná útját a Zugligeti út felé, visszafelé pedig a Zugligeti út – Zalai út – Szarvas Gábor úton érné el a Dániel teret.


A tervezett új útvonalat szakmailag nem tartjuk megfelelőnek buszjárat üzemeltetésére.


A Zalai úton bölcsőde és óvoda, a Virányos út és a Szarvas Gábor út között pedig iskola működik, amelyek éppen azáltal váltak népszerűvé nemcsak a környék lakói, hanem a szomszéd kerületek polgárai körében is, hogy csöndes, tiszta levegőjű, zöldövezeti környezetben működnek, tömegközlekedéssel mégis könnyen megközelíthetők jelenleg is.


A Szarvas Gábor úton a Zalai út és a Zugligeti út között fekszik a Szent Család Templom, két idősotthon, valamint a Máltai Szeretetszolgálat Központja. Ugyancsak a Szarvas Gábor úton van egy további óvoda és a környék legnagyobb játszótere. Mindezek számos felnőttet és gyermeket vonzanak, akik jelentős gyalogos forgalmat generálnak nemcsak a járdán, hanem az úttesten is. Jellemző, hogy a templomi szertartások (misék, esküvők, keresztelők, húsvéti vigíliák, stb.) idején a Szarvas Gábor úton a gépkocsi közlekedés amúgy is lehetetlen – az oda járó több száz hívő mindennapi közösségi és vallási életét veszélyeztetné a zajos buszjárat. A templom és környéke mindamellett a 156-os és a 158-as buszjáratoknak köszönhetően tömegközlekedéssel jelenleg is kiválóan elérhető.


A Szarvas Gábor út és a Zalai út keskeny, egyik oldalukon nincs járda. A járműközlekedést tovább nehezítik az úttest szélén parkoló gépkocsik. Ez fokozottan igaz a Szarvas Gábor út és a Zalai út sarkán lévő élelmiszer áruház, valamint a patika és a szerelvénybolt környékén, ahol a vásárlók további parkolóhelyeket igényelnek az úttesten. Az úton a buszközlekedés a parkoló gépkocsik rendszeres sérülését vonná maga után, amely károk a BKV-t terhelnék, ezáltal a parkolás az említett intézmények esetében is ellehetetlenülne.


A Szarvas Gábor út lakóövezeti jellegét felismerve a XII. ker. Önkormányzat – az utca lakóinak együttműködésével – az elmúlt években számos fekvőrendőrt épített, valamint lassító építésével csillapította az utca forgalmát a Dániel tér és a Zugligeti út között. A fekvőrendőrök és a lassító nem alkalmasak buszforgalom lebonyolítására, elbontásuk pedig ismét megnyitná az utcát az átmenő forgalom előtt, amely csökkentése volt a fekvőrendőrök megépítésének további indoka.


A Szarvas Gábor úton jelenleg teherautókra vonatkozó behajtási korlátozás, míg a Zalai úton sebességkorlátozás van érvényben, amelynek többek között az az oka, hogy az útpálya feltöltéssel épült, szerkezete nem alkalmas nehéz gépjárművek közlekedésére. A környék talaja szakvélemények alapján csuszamlásveszélyes terület. Az úttest alatt húzódó közművek esetleges sérülése veszélyeztetné a környék ellátását is.


Az utcába rendszeresen behajtó buszok nemcsak a kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, nem ezen forgalomra méretezett utat, hanem a járdát, a gépkocsi behajtókat és számos helyi védettség alatt álló környékbeli épületet is veszélyeztetnének, amely károkozás költsége ugyancsak a BKV-t terhelné.


A buszforgalom egyben veszélyt is jelentene az ott közlekedő gyalogos felnőttekre és gyerekekre is. A buszok a szűk utcákon nem tudnának elmenni (épp a reggeli csúcsforgalom idején) a kukásautók mellett, ami jelentős torlódást és a „jól összehangolt menetrend” teljes felborulását eredményezi.


Az utazóközönség tekintetében a 158-as buszjárat egyrészt a Zugligeti út és környékének kiszolgálását végzi, valamint biztosítja a Városmajor utcai iskolák (Pannonia Sacra és a Kós Károly Zenetagozatos Általános Iskola) elérhetőségét, valamint a városmajori uszoda megközelítését a zugligeti lakóknak. Ezen túlmenően a 158-as busz ellátja a Libegő turistáinak a szállítását is. Nem indokolható, hogy miért lenne célszerű a jövőben a Libegő utasait a Szilágyi Erzsébet fasor helyett a János kórháztól végig lakóövezeten keresztül utaztatni.


A fenti ügyben korábban folytatott egyeztetésen Lovas Pál XII. kerületi alpolgármester úr jegyzőkönyvben határozottan elutasította a fenti tervezetet (ld. csatolva) és ennek alapján a BKV szakemberei ígéretet tettek új megoldás kidolgozására, amely mindeddig nem történt meg. Több olyan szakmai véleményről van tudomásunk, mely nem tartja megvalósíthatónak 156-os új útvonalát (pl. XII. kerületi Rendőrkapitányság, FKF zRt.).


A fenti útvonal tervezése során mindeddig nem történt semmilyen egyeztetés a környék lakóival, akik egyrészt a fenti közszolgáltatás igénybe vevői jelenleg is és egyben a tervezett új útvonalon a kellemetlen hatások elszenvedői lennének.


Mindezeken túlmenően augusztus 6-án a Szarvas Gábor út és a Zalai út érintett szakaszán, amely a XII. ker. Önkormányzat tulajdonában áll, a Főpolgármesteri Hivatal megbízásából új buszmegálló építése kezdődött a kerületi Önkormányzat előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül. Ezt a munkát a XII. ker. Önkormányzat leállíttatta (ld. csatolva a helyszíni jegyzőkönyvet).


A Szarvas Gábor út, a Zalai út és környékének lakói nevében tehát arra kérjük Főpolgármester-helyettes urat, hogy az összevonni tervezett 156-os és 158-as buszjárat tervezett új útvonalától álljon el és az érintett buszjáratokra és útvonalukra új javaslatot szíveskedjenek kidolgozni.


A magunk nevében ehhez egy lehetséges megoldást kívánunk javasolni:


Tekintettel arra, hogy a jelenlegi 28-as buszjárat (új járatszáma 155) az új paraméterkönyv szerint a Városmajor u. és a Diós árok helyett a Szilágyi Erzsébet fasoron és a Kútvölgyi úton közlekedne, „felfelé” az útvonala megegyezne - a Dániel tér kivételével - a jelenlegi 156-os buszjárat útvonalával. „Lefelé” a Moszkva tér irányában jelenleg is érinti a Dániel teret. Javaslatunk tehát a következő:

  1. A jelenlegi 156-os buszjárat megszüntetésre kerül.

  2. A jelenlegi 158-as buszjárat megtartásra kerül változatlan útvonalon, azaz Moszkva tér – Szilágyi Erzsébet fasor – Zugligeti út – Libegő útvonalon.

  3. A jelenlegi 28-as buszjárat (új 155-ös járatszámmal) útvonala módosul a paraméterkönyv szerint, az új útvonal „felfelé” Moszkva tér – Szilágyi Erzsébet fasor – Kútvölgyi úton végig – Béla király út – Zugligeti úti (jelenlegi) végállomás; az új útvonal „lefelé” Zugligeti úti végállomás – Béla király út – Kútvölgyi út – György Aladár utca – Kiss Áron utca – Dániel tér – Szarvas Gábor út – Kútvölgyi út – Szilágyi Erzsébet fasor – Moszkva tér. Az új útvonal egy lehetséges alternatívája lehet, hogy a járat „felfelé” irányban is érinti a Dániel teret oly módon, hogy a Kútvölgyi útról a Szarvas Gábor úton haladva a Dániel téren a körforgalomban a busz megfordul és a Szarvas Gábor útról fordul ismét „felfelé” a Kútvölgyi útra. „Lefelé” irányban a Dániel teret mindenképp érinti a járat.


A fenti megoldás közlekedési szempontból problémamentes, jelenleg is busz útvonal. Emiatt költséghatékony is, hiszen nem igényli új megálló(k) építését. Egyben elkerülhető, hogy forgalomcsillapított utcán kerüljön átvezetésre a buszforgalom. Továbbá a tervezett 222-es buszjáratot is megspórolhatnák, ha nem kell kiváltania a 158-ast.


Kérjük T. Főpolgármester-helyettes Urat, hogy a fenti állítások és javaslatok alapján módosítsák a 28-as, 156-os és 158-as buszjáratok új útvonalának jelenlegi tervezetét.


Ön, XII. kerületi lakosként és kerületi országgyűlési képviselő-jelöltként nem támogathat olyan tervezetet, amely a XII. kerületi polgárok érdekei, szándékai és életfeltételei ellen való. Bízunk abban, hogy fentiek megfontolása alapján – szükség szerint – módunkban áll Önnel, vagy munkatársaival az érintett buszjáratok útvonaláról egyeztetni.


Budapest, 2008. augusztus 11.


Tisztelettel:Sütő-Nagy Réka

Dr. Felső Gábor

Bp. XII. ker. 16. vk. önkormányzati képviselő

Bp. XII. ker. 13. vk. önkormányzati képviselő


valamint a Szarvas Gábor út, Zalai út és környékének lakói nevében:


Melléklet: Szarvas Gábor út, Zalai út és környékén lakók által aláírt tiltakozás